ביג בן מתנות במיתוג אישי | ביג בן הדפסה על מוצרים
טל. 052-5852085
(הודעות SMS או ווטסאפ אינן פעילות)
בין 7:00 ל- 17:00

כתובת מייל למשלוח תמונות, הקדשות והודעות:
 
bigben.gifts@gmail.com  

קישור לג'מבו מייל למשלוח קבצים גדולים


פקס 077-4600134
דואר: ת.ד. 3487 חולון 5813302


 
איך מזמינים?
1. עושים הזמנה על-פי ההנחיות בדף המוצר.
2. תמונה / תמונות (וכיתוב) שולחים במייל או בג'מבו מייל.
3. במייל חוזר תקבלו סקיצה גרפית לאישור.
4. רק לאחר אישור הסקיצה תתבקשו ליצור קשר טלפוני ולשלם. 
5. אמצעי תשלום (תשלום בכרטיס אשראי מתבצע בטלפון בלבד):
כל הדרכים לשלם לביג בן מתנות: ישראכרט, מסטר קארד,
6. לאחר קבלת התשלום אנו מדפיסים את המוצר עצמו.

תקנון ביג בן מתנות במיתוג אישי
 
מבוא 

ברוכים הבאים לחנות האינטרנט (להלן: "האתר") של bigben-il.co.il (סחר אלקטרוני) (להלן: "העסק"). האתר הינו חנות וירטואלית ברשת האינטרנט (להלן: "החנות"), המשמשת לרכישת מוצרים: 
המבצע פעולה כלשהי באתר (להלן: "המשתמש") מצהיר כי קרא, הבין והסכים לתקנון האתר וכי לא תהייה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הנוגעות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון זה וכללי השתתפות אלו.

התקנון 

 1. תנאי מוקדם לתוקף רכישתו של משתמש, את אחד ו/או יותר מהמוצרים בחנות, הוא אישור חברות כרטיסי האשראי לעסקה שביצע ולגבייה או לפירעונו של צ'ק, במידה שהתשלום בוצע בצ'ק, או לפרעונו של תשלום במידה ובוצע בהעברה בנקאית. 
   
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שייעשו על ידי משתמש בחנות. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש לבין העסק, לכל דבר ועניין.
   
 3. כל האמור באתר בכלל ובתקנון זה בפרט, מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות הקריאה בלבד.
   
 4. אספקת המוצרים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן:
  * עבור כל מוצר המוצע למכירה בחנות מוצג "דף מכירה". דף המכירה כולל את שם המוצר המוצע למכירה, המחיר הרשמי של המוצר  והמחיר של המוצר המוצע למכירה באתר וכן מידע כללי אודות המוצר ( להלן: "דף המכירה").

  * במכירה רגילה המכירה והמחיר מותנים בכמות מינימום של הזמנה מהמוצר, כפי שרשום בדף כל מוצר.
  * יחד עם זאת, ייתכנו שינויים בכמות המוזמנת, וזאת בתנאי ששהוסכם על כך מראש ובכתב.
  * השלמת הליך המכירה מותנה באישור, בכך שהמרכיבים, כולם או חלקם, של המוצר המבוקש קיימים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה. במידה ומרכיבי המוצר או חלקם לא קיימים תימסר הודעה ללקוח. אין החנות אחראית על נזק ישיר או עקיף שייגרם ללקוח עקב אי השגת המוצר המבוקש.
  * כל המוצרים הנמכרים באתר מיוצרים או מודפסים על פי הזמנת הלקוח. מתוקף היותם עשויים בעבודת יד ייתכנו הבדלים בגוונים, בנפח, בשטח ובמשקל של כל פריט ופריט.
  * למרות שהחנות עושה כל שביכולתה לספק למזמין מוצרים שיהיו לשביעות רצונו, יתכנו מקרים בהם סוג המוצר וציפיות הלקוח אינם תואמים והחנות אינה אחראית להרכב המוצר ו/או לטיבו ו/או לאיכותו ו/או לשביעות או אי-שביעות רצונו של המזמין, לאחר שהמוצר או המוצרים הוכנו על-פי הזמנתו.
  * בכל מקרה, אין אחריות על המוצרים, אלא אם ניתנה עליהם אחריות על-ידי היבואן. במידה שקיימת - תקופת האחריות מצויינת בדף המוצר.
  * כל תמונות המוצרים באתר מוצגים להמחשה בלבד ואין הם משקפים באמינות את התוצר המוגמר.
  * המחירים בחנות כוללים מע"מ במידה וחל תשלום מע"מ עפ"י כל דין, אלא אם צויין אחרת בדף המוצר.
  * לאחר בחירת המוצר ע"י הקשה על "הוסף לסל" בדף המכירה, ייגש המשתמש לקופה וימלא את כל הפרטים המבוקשים. הקשת כל הפרטים המבוקשים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל"מבצע פעולה".
  משתמש אשר בחר להזמין כמות גדולה יותר מכמות המינימום הנדרשת, ולפיכך זכאי למחיר נמוך יותר מהמחיר ליחידה אחת, ימלא את הטופס המיועד לכך בדף כל מוצר.
  * לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יקפיד המשתמש על מסירת כל הפרטים במדויק.
  * טופס הזמנה עם כל הפרטים האישיים ועם המוצר/ים המבוקש/ים ישלח להנהלת החנות.

   
 5. איכות ההדפסים: ההדפסים מבוצעים בעזרת חומרי הגלם המתקדמים והטובים ביותר הקיימים בארץ, ועל מנת לקבל תוצר סופי בעל רמת הדפס גבוהה המשתמש ישלח תמונה או תמונות באיכות הדפסה גבוהה ובגודל המתאים, במידה שבחר להוסיף תמונה להדפס. ככל שהתמונה איכותית יותר, כך מובטח הדפס טוב יותר.

   
 6. כשרות להשתמש באתר: כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 
  * המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו של המשתמש באתר כאילו קיבל את אישורו המפורש של האפוטרופוס לכך. 
  * המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל . 
  * המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי ו/או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע" אחת מחברות כרטיסי האשראי. רשימת הכרטיסים המאושרת כתובה בדף הראשי של האתר.
  * המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל .


   
 7. בעת מילוי פרטי המשתמש יוכל המשתמש לבחור את אפשרות התשלום : 
  * "כרטיס אשראי - עסקה טלפונית" - במידה ויבחר המשתמש באפשרות זאת, יוכל המשתמש להתקשר בטלפון הרשום בכותרת האתר  ולמסור את פרטי כרטיס האשראי: מספר הכרטיס, תוקפו, 3 ספרות הביקורת שבגב הכרטיס ומספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס.
   ההזמנה תמסר ללקוח בעבור התשלום. 

  * העברה בנקאית או הפקדה לחשבון הבנק של האתר, שיימסר למשתמש על פי בקשה. העסקה תמומש לאחר פרעון התשלום במלואו, במידה שבוצע בצ'ק או בהוראה בנקאית.
  * בהזמנות מרוכזות של מוצרים (מעל 500 ש"ח)  ניתן לשלם בביטקוין (BITCOIN), ע"פ ערכו ביום התשלום. חשבונית מס / קבלה יונפקו בשקלים חדשים.
  חיוב המשתמש מבצע הפעולה בגין עלות המוצר שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי. 
  * הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים - פליליים/אזרחיים.
  במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המשתמש מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש להסדיר את התשלום בדרך אחרת. 
  * רק לאחר ביצוע התשלום ופרעונו 
  יחל הטיפול בהזמנה. דהיינו, יחל ייצור המוצרים שהוזמנו.
  * לא פעל המשתמש מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי, תראה החנות את העסקה כמבוטלת.
  * לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של החנות, בטלפון: 052-5852085 או דרך דואר אלקטרוני הרשום בכותרת האתר או ע"י הקשה על "צרו קשר" בתפריט העליון של האתר. ניתן לפנות גם בפקס 077-4600134 או בדואר: ת.ד. 3487 חולון 58133.

   
 8. ביטול עסקה:
  * ככלל הלקוח המשתמש רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, כל עוד לא התחילו בייצור ו/או הדפסת המוצרים

  * מאחר שכל המוצרים מיוצרים או מודפסים על-פי הזמנה מיוחדת של הלקוח-המשתמש לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה לאחר תחילת הכנת המוצרים או הדפסתם.

   
 9. החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  * נפלה טעות קולמוס, במחיר המוצר ו/או בתיאורו. 

  * אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית, אשר מנעה מהמשתמש ומהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין. 
  * במקרה של כוח עליון, פעולת מלחמה, איבה, טרור ו/או כל דבר אחר, אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין ו/או ייצור המוצרים.
  * הודעה על ביטול המכירה תמסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני, כפי שצויינו בטופס ההזמנה. 
  * אזלו מרכיבי המוצר או חלק מהם מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תמסר למשתמש בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני, כפי שצויינו בטופס ההזמנה.
  * החנות ו/או בעליה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתיו או נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
  * החנות ו/או בעליה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל זק ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאותיו או נזק שנגרם למשתמש או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין אי מסירת המוצר/ים במועד שנקבע.

   
 10. עבודות גרפיקה 
  * בעבודות הדורשות עיצוב גרפי, מחירי המוצרים הקיימים כוללים את עבודת הגרפיקה, הניתנת כשרות ללקוח. מובהר בזאת כי לא יינתן החזר כלשהו במידה שהמשתמש העדיף לספק את עבודת הגרפיקה בעצמו. 
  * בעבודות גרפיות ניתן יהיה לבצע עד 3 שינויים מהעיצוב הבסיסי, לא כולל טעויות דפוס שארעו שלא באשמת המשתמש, מזמין העבודה. כל שינוי נוסף מעבר לכך יחוייב בתשלום נוסף. 
  * במידה שהלקוח הזמין ביצוע של עבודה גרפית שהותאמה לו במיוחד על פי הזמנתו, אך חזר בו ולא ביצע את הזמנת המינימום של המוצר המוגמר, ישלם המשתמש המזמין 25% מהסכום להזמנת מינימום לאותו מוצר, כמצויין בסעיף 4 לתקנון זה, בעבור כל הגהה שקיבל. 
  * במידה שהלקוח שולח תמונות, מכל סוג שהוא, לשילובם בעיצוב הגרפי שהזמין או להדפסתם על מוצר שהזמין, גם ללא עיצוב גרפי: הלקוח מצהיר בזאת שאינו מפר זכויות יוצרים וכי יש לו זכות מלאה להשתמש בתמונות והוא לבדו אחראי לכל עניין הזכויות.

   
 11. אספקת המוצרים תיעשה באמצעות דואר רשום (רגיל או מהיר) של "דואר ישראל" או "דואר שליחים" או בכל דרך שתמצא החנות לנכון,  וזאת בתנאי שהתשלום בגין המוצר/ים ודמי המשלוח שולמו ונפרעו, כפי שיסוכם מראש. במקרים חריגים, ניתן לבצע איסוף עצמי, בתיאום מראש.
  מובהר בזאת, כי במקרים של מוצרי קרמיקה או זכוכית שנשלחו בדואר או עם שליח - לא ניתנת אחריות למוצר/מוצרים במקרה של שבר או סדק.
   זמן האספקה יתואם מראש בין המזמין לבין החנות. 

   
 12. החנות ו/או נציג מטעמה, לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים: 
  * כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע. 
  * שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים. 
  * כל סיבה שאינה בשליטת החנות ו/או הנציג מטעמה.  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי היה ויחול עיכוב או איחור או אי מסירת מוצרים על-ידי דואר ישראל במסגרת המשלוח בדואר רשום, דואר חבילות או במשלוח על-ידי שליח, החנות לא תהא אחראית בשום מקרה על אי-מסירות או עיכובים או איחורים כגון אלה וכל  טענות ומענות בנוגע לאיחור או אי-אספקת המוצר יפנה המזמין ישירות לדואר ישראל וזאת על-פי פרטי המשלוח (מספר הפריט) שיימסרו למזמין על-ידי החנות. עוד מובהר בזאת, כי במקרה בו ניתן לשלוח את המוצר בדואר רגיל או בדואר 24 או בכל דרך בה לא ניתן לעקוב אחר המשלוח ואין המשלוח מגיע לתעודתו מכל סיבה שהיא, החנות פטורה מכל אחריות לאספקת המוצר והאחריות כולה מוטלת על הלקוח המעדיף את אספקת המוצר בדרך של דואר רגיל או דואר 24 או בכל דרך בה לא ניתן לעקוב אחר המשלוח.
  * באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או נציג מטעמה יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות, במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח. 
  * דמי משלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר, כסכום שצויין בדף הקופה של הזמנת המוצר או המוצרים. 
  * במידה שמשקל ונפח המשלוח עולים על המצויין בדף הקופה, תחת סעיף דמי משלוח, יתואמו דמי המשלוח ואופן המשלוח טלפונית בין נציגי החנות לבין המשתמש. 

   
 13. כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר ניתן להפנות לשירות הלקוחות דרך הקשה על "צרו קשר" בתפריט העליון של האתר, בציון שם ומס' טלפון מעודכן, או בטלפון או בדואר האלקטרוני או בפקס שמספרם וכתובתם מצויין בכותרת האתר.
   
 14. אבטחת מידע ופרטיות בחנות 
  * על מנת להבטיח שפרטי כרטיס האשראי לא יפלו לידי גורמים שאינם מורשים לכך, יתבצע התשלום בכרטיס אשראי בטלפון בלבד. פרטי הכרטיס יושמדו לאחר פירעון התשלום על ידי חברות האשראי. 

  * החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי המשתמש והלקוחות הרשומים באתר, אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה. 
  * הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.  מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.  
  * החנות תהא רשאית לשלוח ללקוח דואר אלקטרוני, לפנות אליו בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים. החנות תכבד בקשת לקוחות שלא יהיו מעוניינים בכך.  * אייקונים  וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה. 

   
 15. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעם החנות. 
   
 16. בכל מקרה, שימוש בעיצובים או בטקסט הרשומים באתר מותנים במתן קרדיט לאתר, תוך ציון כתובתו וביצוע קישור אליו. 
   
 17. נפלה טעות בתיאור המוצר או השרות, לא יחייב הדבר את החנות. 
   
 18. אמינות  
  * החנות מודעת לרגישות הכרוכה במכירת מוצרים באתר האינטרנט, ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות, מיומנות ועם הפנים למשתמש.  
  * מערכת ניהול האתר קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר. התיעוד כולל את העתקת כתובת ה- IP של המשתמש. 
  * החנות אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי  לאחר ביצוע התשלום על ידי חברת האשראי.

   
 19. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי מיוחד ו/או אחר שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה למבצע הפעולה. בנוסף על כך, האתר לא יהא אחראי להרכבתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד.  
   
 20. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
   
 21. הדין ומקום השיפוט: הדין החל על הזמנת המשתמש ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט הרשמיים בתל אביב. 
קניה מהנה,
 צוות ביג בן מתנות במגע אישי

 
 

ביג בן מתנות, מתנות במיתוג אישי
ביג בן מתנות (Big ben Gifts) , מתנות במיתוג אישי | הדפסה על מוצרים | חולצות עם הדפסה לבר מצווה | חולצות מודפסות לחתונה ולמסיבת רווקים | מתנות לגני ילדים ולתלמידים | מתנות לתחילת שנת הלימודים | מתנות לסוף שנה | מתנות אישיות עם הדפסה | מתנות לחיילים / מחיילים | הדפסה על מגני הוקרה למפקדים ולחיילים | מתנות קטנות לחגים | מתנות קטנות לעובדים | הדפסה על מוצרים לרכב | מתנות לגננת ולסיעות, למורה ולצוות | מתנות לגני ילדים, צהרונים, פעוטונים, מעונות יום | מתנות לתלמידים | מתנות עם תמונות.
 
טלפון: 052-5852085 * פקס. 077-4600134 * אי-מייל: bigben.gifts@gmail.com
ביג בן הדפסות על מוצרים, ביג בן הדפסה על מתנות[למעלה]
לייבסיטי - בניית אתרים