ברכת הבית/העסק/הילד וכ' - נוסחים


מגוון ברכות להדפסה על מוצרים שונים חפשו באתר את המתנה שאתם רוצים להעניק ואחר כך הוסיפו הברכה וההקדשה לשם

נוסח חילוני 1:ברכת הבית

בבית זה תפרח האהבה במקום זה תצמח האחווה כאן יגדלו ההקשבה וההבנה בכל חלק ובכל פינה פה ישגשגו הברכה וההצלחה לצד שפע, בריאות וגם שמחה.

חמסה קרמיקה
נוסח חילוני 1

נוסח חילוני 2:ברכת הבית

בבית זה תשרור האהבה כאן יגורו האחווה והשלווה. מזה המעון יעלו ברון קולות של שמחה וגיל וששון. פה תשכון לה ההצלחה לצד השפע, הבריאות והברכה.

מתלה למפתחות
נוסח חילוני 2

נוסח חילוני 3:ברכת הבית

יהא זה המקום מלא באהבה ובחום. תהא זו הפינה מלאה בצחוק וברינה. יתמלא הבית בברכה, בשפע והצלחה"

ברכת הבית
נוסח חילוני 3

נוסח מסורתי 1:ברכת הבית

ריבון​ העולמים, אנא השכן בבית הזה ששון ושמחה, שלום ושלווה, ותשפיע שפע ברכה ואחווה בכל חדריו ופינותיו, ואור תורתך הקדושה יזרח תמיד על זו המשפחה. אמן

חמסה מעץ
נוסח מסורתי 1

נוסח מסורתי 2:ברכת הבית

יבורך זה הבית בברכת שמים והיה כעץ שתול על פלגי מים אהבה רעות וששון בו ישכנו פרנסה הצלחה ובריאות בו יכונו יברכך האל וישמרך וישא את פניו אליך ישם לך שלום ושלווה ונחת והרבה אהבה"

נוסח מסורתי 2

נוסח מסורתי 3:ברכת הבית

בזה הבית תשכון השכינה וממרום תתברך זו הפינה. יתברך זה המעון בברכת שמים ויהיה כעץ שתול על פלגי מים. אהבה ורעות ושלום בו יתחברו חדווה וששון בו ישררו, וגם שמחה וצהלה וברכה פרנסה טובה והרבה הצלחה.

נוסח מסורתי 3

נוסח מסורתי 4:ברכת הבית

זה הבית וזאת המשפחה ידעו תמיד הצלחה ושמחה. ממרום יבורך המקום בשלווה, חיים טובים ובריאות טובה. שפע, שגשוג ורווחה גדולה ישררו בזאת הסביבה. מזה המשכן יעלו ברון קולות של שמחה וגיל וששון. נא אלי ברך את זה המעון. אמן כן יהי רצון.

נוסח מסורתי 4

נוסח מסורתי 5:ברכת הבית

משמים יבורכו הבית והמשפחה בשפע, בריאות וגם שמחה כאן ישררו הבנה והקשבה רעות, אחווה ואהבה יבורכו בני הבית בבריאות טובה שקט נפשי וגם בשלווה יזכו לשגשוג ולרווחה פרנסה טובה, ברכה והצלחה."

נוסח מסורתי 5