מתנות פרסום וקד"מ


איך לשפר יחסי עובד-מעביד?

איך לשפר יחסי עובד-מעביד?

כל מעסיק יודע, שאין עסק ללא עובדים ואין עבודה ללא מועסקים. ישנם מעסיקים המסתפקים בשכר שהם משלמים לעובדים, ולא משנה מה גובהו ולדעתם, על העובד להסתפק בכך וזהו. לקראת החגים הם מעניקים מתנה לעובדים, כי "ככה מקובל". ישנם כאלה שרואים בנתינת המתנות נטל, בדיוק כמו המסים שהם משלמים, וגם רואים את המתנה כחלק מהשכר שהם משלמים לעובד. גם בעיני העובד במקום כזה, קבלת המתנה נתפסת כאחת הזכויות המגיעות לו כעובד שכיר, ממש כמו המשכורת ושאר ההטבות שקבע המחוקק.

קרא עוד