תמונות


אפשר לשלוח תמונות במייל, בג'מבו מייל (קבצים גדולים) או בקובץ

הוספת קבצים קטנים והקדשה. תמונות גדולות ו/או תמונות מרובות שילחו במייל או בג'מבו מייל